Когато имате нужда от ветеринарен лекар в София - 0889 63 03 78